Формулювання в наказі

Формулювання записів у трудовій книжці

......... (ПІБ), ............... (посада), звільнити ................... року у зв'язку зі скороченням чисельності працівників, п. 1 ст. 40 КЗпП України.
Виплатити ......... (ПІБ) вихідну допомогу у розмірі середньомісячного заробітку.
Підстави: наказ від ............ № ............ про зміну штатного розпису; заява ......... (ПІБ) про відмову від переведення на іншу роботу; рішення профспілкового комітету (протокол № .... від .........)
Звільнено у зв'язку зі скороченням чисельності працівників, п. 1 ст. 40 КЗпП України.
......... (ПІБ), ............... (посада), звільнити ............. року у зв'язку з ліквідацією підприємства, п. 1 ст. 40 КЗпП України.
Виплатити ......... (ПІБ) вихідну допомогу у розмірі середньомісячного заробітку.
Підстава: протокол рішення зборів засновників .............. (назва підприємтсва) від ........... № ....  
Звільнено у зв'язку з ліквідацією підприємства, п. 1 ст. 40 КЗпП України.
......... (ПІБ), ............... (посада), звільнити ......... року у зв'язку із скасуванням допуску до державної таємниці, п. 2 ст. 40 КЗпП України.
Виплатити ......... (ПІБ) вихідну допомогу у розмірі середньомісячного заробітку.
Підстава: доповідна записка начальника режимного відділу від ...........
Звільнено у зв'язку зі скасуванням допуску до державної таємниці, п. 2 ст. 40 КЗпП України.
......... (ПІБ), ............... (посада), звільнити .............. року у зв'язку з виявленою невідповідністю виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації, п. 2 ст. 40 КЗпП України.
Виплатити ......... (ПІБ) вихідну допомогу в розмірі середньомісячного заробітку.
Підстави: протокол рішення атестаційної комісії від ......... № ....; згода профспілкового комітету (протокол від ....... № ....)
Звільнено у зв'язку з виявленою невідповідністю займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації, яка перешкоджає продовженню даної роботи, п. 2 ст. 40 КЗпП України.
......... (ПІБ), ............... (посада), звільнити ........... року у зв'язку з виявленою невідповідністю займаній посаді за станом здоров'я, п. 2 ст. 40 КЗпП України.
Виплатити ......... (ПІБ) вихідну допомогу в розмірі середньомісячного заробітку.
Підстава: висновок МСЕК від ...........
Звільнено у зв'язку з виявленою невідповідністю займаній посаді внаслідок стану здоров'я, який перешкоджає продовженню роботи, п. 2 ст. 40 КЗпП України.
......... (ПІБ), ............... (посада), звільнити ........... року у зв'язку з призовом на військову службу, п. 3 ст. 36 КЗпП України.
Виплатити ......... (ПІБ) вихідну допомогу в розмірі двомісячного середнього заробітку.
Підстави: повістка ............. РВК ....... від ............; заява ......... (ПІБ)
Звільнено у зв'язку з призовом на військову службу, п. 3 ст. 36 КЗпП України.
......... (ПІБ), ............... (посада), звільнити ............ року у зв'язку з поновленням на роботі ......... (ПІБ), який раніше виконував цю роботу, п. 6 ст. 40 КЗпП України.
Виплатити ......... (ПІБ) вихідну допомогу у розмірі середньомісячного заробітку.
Підстава: рішення .......... суду ....... про поновлення на роботі ......... (ПІБ) від ......... № .....
Трудовий договір припинено у зв'язку з поновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу, п. 6 ст. 40 КЗпП України.
......... (ПІБ), ............... (посада), звільнити ............ року у зв'язку з відмовою від переведення на роботу в м. .... разом з підприємством, п. 6 ст. 36 КЗпП України.
Виплатити ......... (ПІБ) вихідну допомогу у розмірі середнього місячного заробітку.
Підстави: протокол зборів акціонерів від ........... № ....; акт про відмову ......... (ПІБ) від переведення.
Звільнено у зв'язку з відмовою від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, п. 6 ст. 36 КЗпП України.
......... (ПІБ), ............... (посада), звільнити 20 вересня 2006 року у зв'язку з відмовою від продовження роботи внаслідок зміни істотних умов праці, пункт 6 статті 36 КЗпП України.
Виплатити ......... (ПІБ) вихідну допомогу у розмірі середнього місячного заробітку.
Підстави: наказ від ............. № ....; заява ......... (ПІБ) про відмову від переведення на тризмінний режим роботи.
Звільнено у зв'язку з відмовою від продовження роботи у зв'язку із зміною істотних умов праці, п. 6 ст. 36 КЗпП України.
......... (ПІБ), ............... (посада), звільнити .............. року за власним бажанням у зв'язку з порушенням адміністрацією строку виплати заробітної плати, частина третя статті 38 КЗпП України.
Виплатити ......... (ПІБ) вихідну допомогу у розмірі тримісячного середнього заробітку.
Підстава: заява ......... (ПІБ)
Звільнений за власним бажанням у зв'язку з порушенням власником умов трудового договору, частина третя ст. 38 КЗпП України.
......... (ПІБ), ............... (посада), звільнити .............. року по переводу до ............., частина п'ята статті 36 КЗпП України.
Підстава: заява ......... (ПІБ), Лист-узгодження про прийом на роботу по переводу.
Звільнений по переводу, частина п'ята ст. 36 КЗпП України.